Chefsfröken

Mitt namn är Carolina och det är jag som äger Aquasund simskolor. Jag brukar säga att jag inte har doktorerat i Babysim men med mina nästan 20 år i vattnet som instruktör så har jag en hel del erfarenhet i ämnet. Jag slutade räkna hur många barn jag hållit i mina händer när jag passerade 5000 barn så jag känner att jag är trygg med att dels vara instruktör men även lära andra att vara instruktörer och dessutom stötta och finnas där för föräldrar och barn som kommer till oss.

För oss är fortbildning viktigt och det gäller allt från barns utveckling till ledarskap och i bagaget har jag många utbildningar i dessa ämnen.

Hos oss hämtar vi kontinuerligt inspiration från Svenska simförbundet, SLS, branschkollegor och andra som arbetar med barn. Det kan vara allt från att samtala med förskolelärare till att gå på föreläsningar eller läsa böcker kring alla ämnen där barn berörs. Alltid kan man lära något, någonstans.

Stora inspirationskällor har även varit internationella babysimgurus såsom Judy Watts, Kelly Ray, Ulrika Faerch och Terje Staksted.

På hemmaplan lär vi instruktörer av varandra, alla är påhittiga och har ett stort intresse av barn så jag har stor behållning av att se medarbetarna in action.