Måste jag gå på kurs för att bada med mitt barn?
Vi rekommenderar att alla som har möjlighet går och simmar med sitt barn. Visst kan man gå själv till simhallen med sitt barn så länge vattenkvaliteten och temperaturen i vattnet är tillräckligt hög samt att man begränsar simtiden. (Vi rekommenderar att barn under 2 år simmar max 30 minuter för att följa socialstyrelsens rekommendationer.)

Det som kan vara svårt att som förälder lära sitt barn är respekten för vatten. Som förälder har man en mer känslomässig relation till barnet och riskerar därför att överbeskydda sitt barn. En erfaren instruktör reagerar inte instinktivt på barnets beteende i vattnet på samma sätt som en förälder. Genom att erbjuda professionella instruktörer med stor kunskap och erfarenhet så ökar vi möjligheten för barnet att kunna utföra övningar som är möjliga för barnets ålder och att sedan gå vidare i varje övning för att lära sig simma på rätt sätt – med både simglädje och försiktighet.

Att lära sig att simma är inte bara roligt och berikande för barnens utveckling utan är dessutom livsviktigt. Vår önskan är att ge barnen ett sunt och bekvämt förhållande till vatten genom att visa dem både begränsningarna och möjligheterna!

När kan vi börja simma med vårt barn?
Barn kan komma och simma hos oss från att de är 3 månader. Är ditt barn för tidigt född så räknar du från beräknat födelsedatum. Eftersom de första månaderna är en påfrestande tid då sömn, mat och resten av familjens vardag ska gå ihop så är det viktigast att komma när du tycker att det känns lagom. Många föräldrar börjar hos oss då barnet är mellan 4 och 6 månader gammalt.

Socialstyrelsen rekommenderar inte start före 3 månader. Läs mer om varför här (koppla till vilka anledningar Socialstyrelsen ger till att börja vid 3 mån)

För att barnet ska bli vattenvant så tidigt som möjligt är det naturligtvis bäst att börja så tidigt som möjligt. Men, det är aldrig för sent att börja! Att det finns en kontinuitet i barnets simning är däremot viktigt. Saker man lärt sig när man är liten försvinner snabbt ur minnet om det inte upprätthålls.

Vilken är den övre gränsen för att börja simma?
Det finns ingen övre gräns för att simma. Vi får ofta frågor om hur länge barnen har kvar dykreflexen, vilket tidigare sas var anledningen till att små barn kunde vara under vattnet. Nu vet vi att skyddande reflexer sitter kvar mycket längre än man trodde innan. Inom modern babysimskola använder man sig dock inte av reflexer när man dyker med barnet utan istället arbetar vi med att viljemässigt hålla andan. Detta tränar vi med barnet håller andan redan från allra första början. Först tränar vi barnet, i dess egen takt, att hålla andan ovanför vattnet genom att försiktigt hälla vatten över barnets huvud. Först när barnet lärt sig att viljemässigt hålla andan ovanför vattnet låter vi barnet komma under ytan. Om barnets dykreflex finns kvar eller inte spelar alltså inte någon roll i våra simprogram.

I simskolan med större barn har vi inte en övre åldersgräns. Men vi har inte så många barn som börjar över 9 år, då vi är begränsade till en 10 meters bassäng.

Tycker alla barn om vatten?
Barn föds med en naturligt positiv inställning till inlärning och då kan det ingå vatten. Har man otur kan det inträffa något i samband med vatten som skrämmer barnet eller så kanske föräldrarna överför sina egna rädslor på barnet. Det finns även teorier om att hur födseln är kan påverka inställningen till vatten. Det barn gör bäst är att härma och läsa av sina föräldrar. Om du känner oro för vatten, men ändå vill komma och simma hos oss, berätta detta för instruktören så kan vi jobba tillsammans för att ge ditt barn en fin och trygg relation till vatten.

Är barnet ledset i bassängen beror detta allt som oftast inte på rädsla för vatten utan oftast bara på hunger, trötthet eller utvecklingsfaser. Många barn känner även ett behov av kontroll som de kanske inte har i vatten vilket kan resultera i en känsla av otrygghet. Genom att vara lyhörd på barnets signaler, och ta det i barnets takt så vänjer sig barnet sig successivt och vi hittar rätt väg till siminlärning och ett positivt förhållningssätt till vattnet!

Simskolebarn har olika erfarenheter med vatten sen tidigare, berätta gärna för instruktören om det är något speciellt. Men alla barn är olika och vi tar det i deras takt

Kan vi använda simblöja på simningen?
Simblöjor är inte snälla mot våra filter i bassängen. Simblöjorna kan börja luckras upp i vattnet och sätter sig sedan i filtren och försämrar reningen av bassängvattnet. Materialet i våra simbadbyxor andas samtidigt som det håller tätt. Att materialet andas innebär att det inte fylls med luft och ger barnet en felaktig uppfattning om sin flyt- och rörelseförmåga i vattnet. Genom att resten av kroppen är bar kan vattnet stimulera barnet genom kontakten med barnets hud. För att inte begränsa barnets rörelseförmåga i vattnet ska byxan inte heller vara för tjock.
Vi ser därför att ni hellre använder babybadbyxor tills det att era barn är blöjfria. Detta finns att köpa i vår webbshop Maxinet eller på plats hos oss på badet

Babybadbyxorna ska sitta tätt runt magen och runt låren. Om barnet skulle bajsa så hinner man förhoppningsvis få upp barnet ur bassängen innan någon avföring läckt ut.

Badskor – golven är hala!
När barnet har lärt sig stå upp rekommenderar vi badskor för att minska risken för halkolyckor. Detta gäller även föräldrarna. Våra golv är väldigt hala!

Jag har glömt en sak på badet och undrar om ni hittat den?
Värdesaker har vi lagt undan så fråga gärna personalen om det finns kvar.

Annars finns allt upphittat i backar längst bort vid i poolutrymmet. Denna töms med jämna mellanrum. Vi sparar allt upphittat i ett halvt år. Sen skänker vi kläder och leksaker till välgörenhet.

För dig som simmar i Västra Ingelstad så finns sakerna att hämta vid nästkommande simtillfälle.

Får en familjemedlem följa med och se på simningen?
Det går bra så länge ni fått det godkänt av er instruktör i förväg. Vi har märkt att det blir ett större lugn bland de små när vi inte är så många så om ni vill vara två (antingen en i vattnet och en på kanten eller två i vattnet) är det viktigt att ni pratar med er instruktör redan tillfället INNAN och stämmer av att det är ok. Då alla instruktörer själv har ansvar över sina respektive grupper går det inte att maila till kundservice och fråga. Vid första tillfället är det 1 vuxen/barn som gäller för alla. Detta då det vid det här tillfället inte brukar vara riktigt samma lugn som vanligt då det kommer många frågor och funderingar.

Får jag ta foto i simhallen?
Fotografering kan vara känsligt. Om du vill fotografera ditt barn i vattnet, tänk på att bara fotografera ditt eget barn och fråga gärna i gruppen om det är ok för de andra föräldrarna.

Varför ska jag simma med mitt barn?
Att gå på Simskola för baby och barn är en fin upplevelse att dela med sitt barn. Men mer än det är det ett sätt att ge sitt barn möjlighet att få gott självförtroende, bra självkänsla och tillsammans lära av varandra med leken som ledstjärna. Tillsammans lär vi oss att få ett fint förhållningssätt till vatten, att leka på ett lärande sätt och vårt mål är att du som förälder ska vara ditt barns ”siminstruktör”. Ni får med er övningar för vattensäkerhet, att flyta och simma – allt man behöver för att bli en kompetent liten simmare redan som 4-åring. Förutom det är det mysigt och ger tid till att lära känna varandra på samma nivå. Att gå på våra kurser stimulerar även barnets sociala, motoriska och kognitiva utveckling.

Kan jag simma fast mitt barn får utslag efter badet?
Jadå! Utslag efter bad beror oftast på att huden blir uttorkad. Smörj huden efter badet och använd gärna olja i badvattnet hemma. Om utslagen leder till besvär med klåda kan ett uppehåll från simningen hjälpa huden att återhämta sig. För att spara på badandet kan man försöka begränsa badandet till just simtillfället och istället bara torka av barnet när det behövs mellan sim tillfällena.

Får man hudutslag av att babysimma?
Nej, babysim leder i sig inte till hudutslag. Ofta är det inte själva badandet som torkar ut huden utan om barnet redan har anlag för torr hud kan vattnet till viss del bidra till att torka ut huden ytterligare. Ett vanligt missförstånd är att bad kan leda till eksem. Anledningen till detta är att blöjeksem ofta uppkommer i samma ålder som barnen börjar simma. Men det är sällan orsaken till eksemen.

Kan man babysimma om man får röda ögon av vattnet?
Om man blir röd i ögonen efter att ha simmat beror det oftast på att vattnet är av dålig kvalitet. Är man lite extra känslig kan ögonen bli röda ändå men detta brukar lägga sig efter någon timme. Det är inte farligt och oftast inget som barnet känner av.

Är det farligt att få vatten i öronen?
Nej. Öroninflammation uppstår genom att bakterier vandrar upp till mellanörat från halsen och beror inte på att vatten kommit in utifrån. Eftersom hörselgången är smal och krokig och täcks av vattenavstötande vax är det inte möjligt att vatten tränger ända in i mellanörat.

Kan barnet babysimma om det har öroninflammation?
Nej, när barn är sjuka ska de vila. Så länge öroninflammationen är aktiv ska man avstå från att babysimma. Oftast tar det två månader innan man får komma på återbesök hos läkaren och därmed får klartecken till att börja simma igen. På grund av vikten av kontinuitet i babysimmet så be gärna läkaren om att få komma på återbesök tidigare, så att ni förhoppningsvis kan komma igång och simma så snart som möjligt.

Kan barnet simma med rör i öronen?
Det finns delade meningar om att simma under vattnet med rör i öronen. Mycket pekar dock på att de ytliga dyk vi gör med barnen inte påverkar örat eftersom hörselgången bara är några millimeter i diameter och att det därför är väldigt lite vatten som släpps in och når fram till trumhinnan. Att försöka förhindra infektioner i öronen genom att använda öronproppar har däremot visat sig ha en negativ effekt på grund att detta snarare kan leda till att eventuella infektioner skulle kunna stängas inne istället för att hållas ute.

Måste man vara under vattnet?
I babysim är det viktigaste av allt att det känns bra. Känns det inte rätt att dyka med barnet så är det helt okej att vänta tills det att både barnet och föräldern känner sig redo. Prata med instruktören om du känner dig osäker så kan hen berätta för dig om dyket, hur det kommer gå till och varför vi gör det. När barnet väl lärt sig att vara under vattnet ökar säkerheten för barnet vilket öppnar många dörrar till glädje och äventyr i vattnet.

I simskolan övar vi mycket på att ha huvudet under vatten. Både för vattenvana/ säkerhet men också för att det är så man simmar på ett effektivt sätt. Vi lär ut simning i ordningen Crawl och ryggcrawl sen bröstsim och sist fjärilsim. För en effektivare, säkrare och uthålligare simning har man huvudet under vattnet. Men givetvis tar vi det i barnets takt.

Mitt barn är äldre än 6 månader, har dykreflexen försvunnit då?
Nej det trodde man innan men det har visat sig att ”dykreflexen” inte försvinner efter 6 månader. Eftersom ”dykreflexen” är en sammansättning av flera olika reflexer är det svårt att säga var en reflex börjar och en annan slutar. Men detta blir mindre viktigt då de moderna babysimskolorna tränar barnen att hålla andan av fri vilja innan de gör sitt första dyk.

Är det farligt om barnet dricker bassängvattnet?
Att barnet ”smakar” på vattnet är en del av deras väg mot att lära känna vattnet. Därför är det extra viktigt att bassängvattnet håller hög kvalitet och hålls rent. Då är det ingen fara att barnen får i sig små mängder vatten. Om barnet skulle börja kräkas upp vatten har det fått i sig lite för mycket. Då kan man ta en paus i lektionen eller ta det lite extra lugnt resten av lektionen så att de inte sväljer mer vatten.

Är det farligt för mitt barn att få en kallsup?
Kallsupar kan vara obehagliga även för vuxna, men det är inte farligt. Barnet måste svälja väldigt mycket vatten om det ska vara någon risk för tillbud och när vi har en begränsad badtid och dyken är begränsade så är risken minimal. Om ett barn dyker väldigt mycket och sväljer vatten vid dyken så kan det hända att barnet kräks, därför är det bra att begränsa antalen dyk per lektionstillfälle.

Kan sjukdomar smitta i bassängen?
Om reglerna och rutinerna som finns kring vattenkvalitet följs ska bakterier och andra mikroorganismer inte kunna överleva i bassängvattnet. Barnkiss är ingen fara om det kommer ut lite i bassängen, men vuxna och stora barn måste naturligtvis gå på toaletten.

Babybadbyxorna hjälper till att hålla tätt så att avföring inte kommer ut i bassängen men om barnet bajsar ska alla så snabbt som möjligt upp ur bassängen.

Förkylningar och andra smittsjukdomar kan spridas i luften i simlokalen på samma sätt som i andra lokaler. Dock visar ryska studier som barnläkaren Vladimir Gutermann gjort att barn som babysimmar i lägre grad än barn som inte simmar drabbas av luftvägsinfektioner. Detta menar Gutermann beror på att massagen som vattnet ger stimulerar lymfsystemet och att hjärt- och lungmuskulaturen stärks.

Kan man få astma av babysim?
Nej, du behöver inte vara rädd för att ditt barn ska utveckla astma för att ni går i babysimskola. Detta är ett rykte som uppstått på grund av sambandet, som studier visar finns, mellan förhöjda halter av den klorluktande gasen trikloramin och astma. För höga halter av trikloramin bildas då hygienen på simhallen inte är tillräckligt bra och att då vistas i dessa miljöer kan leda till besvär, framförallt för små barn och unga. Men detta undviks genom höga hygienkrav och rutinmässiga kontroller på simhallar där det finns babysimskolor.

Har man däremot redan utvecklat astma visar studier att simning kan göra stor nytta för att lindra besvären.

Mitt barn tycker inte längre att det är roligt att simma?
Visst kan det, som i allt lärande, gå upp och ner även i simningen. För små barn beror dock dessa upp- och nedgångar på de olika utvecklingsfaser som barn går igenom. Tydligast märks detta då barnet är mellan 9-12 månader. Då blir barnet ofta kramigt och vill inte alls släppa sin förälder. Detta kallas ibland för första separationsfasen eller fas 1. Så klart ska vi respektera barnets behov och önskemål. Man kan därför passa på att göra övningar där man är nära varandra mer än övningar som kräver lite distans. Fas 2 brukar komma då barnet är runt 1,5 -2,5 år. Här har barnet börjat lära sig något viktigt, att säga nej. Dock kan detta leda till lite väl mycket nej-sägande och ”vill inte”. Det kan till och med kännas som att barnet inte vill göra någonting. Men såklart finns det massor med saker som barnet vill göra. Det gäller bara att komma på vad! När du har hittat det som motiverar ditt barn just nu, kör på det och strunta i resten. Kanske vill ditt barn göra det nästa gång. Många gånger glömmer vi vuxna att ”se” vad barnen vill göra, vi som vuxna kanske tycker att vi är färdiga vid ett visst moment fast ett barn kan behöva mycket mer tid än så. Ett barn skulle exempelvis kunna stanna till och titta på en myra i 20 minuter. Så ge ditt barn tid – det behöver man för att upptäcka världen.

Kan man simma ute på sommaren eller i den ”vanliga” simhallen?
Barn under 2 år ska helst inte bada i vatten som håller lägre än 32 grader, och inte längre än 30 minuter. Läs socialstyrelsens rekommendationer här. Att då ta ett dopp i vårt svenska sommarvatten kan därför bli rätt så kallt för barnet, speciellt med tanke på att de har svårare än reglera kroppstemperaturen än vuxna. Men såklart är det flera saker som spelar in. Hur gammalt barnet är, hur mycket hull det har på kroppen, hur varmt det är i luften, hur kallt det är i vattnet. Är lufttemperaturen väldig varm kan det till och med vara bra för barnet att svalka sig lite i svalt vatten.

Vad gäller ”vanliga” simbassängen håller dessa ca 26-29 grader. Egentligen alldeles för kallt jämfört med en babysimbassäng som håller runt 33 grader. Men det kan också bli för varmt. I bubbelpooler kan det vara upp mot 38 grader. Här bildas även mer klorångor precis vid vattenytan vilka inte heller är bra att få i sig, det är främst därför bubbelpoolsbad inte är att rekommendera.

När det kommer till bastubad är den generella rekommendationen att ett barn först kan bada bastu när det är så pass gammalt att det själv kan gå ut eller säga till om det skulle bli för varmt.

Kan man bada utomlands med barnet?
Många länder har andra riktvärden för klor, men om en bassäng inte luktar klor eller inte är grumlig och håller behaglig temperatur så kan man bada. Dock kan huden bli lite irriterad om det är höga klorvärden eller om Ph-värdet är mycket högt.

I lagom dos är bad alltid välkommet när man ska svalka av sig. I havet gäller samma sak. Dock ska man tänka på att salthalten kan vara hög och små barns njurar inte kan hantera salt på samma sätt som en vuxen. Därför ska man inte dyka med bebisar i saltvatten.

När kommer mitt barn att lära sig simma?
Det är väldigt individuellt hur lång tid det tar innan ett barn lär sig att simma. När barnet börjar som 3 månaders bebis kan det ta ca en kurs innan hen kan ta sig fram självständigt några sekunder under ytan. Vid ett och ett halvt till två års ålder har vi som riktlinje att ett barn som simmat sedan det var baby kan simma sin ålder i meter. Vid två års ålder brukar barnet börja kunna hämta luft för att kunna simma längre sträckor. Vid tre års ålder brukar barnet kunna använda sina armar mer effektivt och kunna simma crawl. Vid fyra års ålder kan vissa barn simma bröstsim, men det är egentligen inget som vi strävar efter. Även simförbundet rekommenderar numera att man börjar med crawl.

När det gäller mål med simningen så är det viktigt tror vi att vi inte sätter krav på barnen när det gäller simning utan låter barnet utvecklas i sin egen takt med mycket stöd och hjälp från vuxna. När ett barn inte vill simma är det svårt att tvinga fram lusten så om vi är lekfulla kommer simningen mer automatiskt.

Ett äldre barn som börjar simma har olika erfarenheter med sig när de startar i simskola och då kan saker som spelar in i inlärningsprocessen vara; vattenvana, trygghet med andra människor, självkänslan och risktagande. När barnen har med föräldrar i vattnet så är det samma parametrar som gäller men då även för föräldern som barnet speglar sig i. Svårt att ge tidsintervaller på siminlärning men det viktigaste är att inte jämföra med andra barn.

Vilka simsätt lär ni ut i Simskolan?
Vi lär ut alla fyra simsätten, Crawl, Ryggsim (ryggcrawl), Bröstsim och Fjärilsim, i den ordningen. Men vi börjar med att etablera position i vattnet och att kunna flyta. För oss är vattenvanan alltid prio 1, om ditt barn inte är tryggt i vattnet spelar inte simkunnigheten någon roll.

När lär barnen att simma”riktigt bröstsim”?
För många vuxna innebär detta att vi simmar med huvudet ovan ytan hela tiden. Hos oss lär vi ut simning som den ser ut på OS, även om vi inte är på väg dit, så vill vi vara proffs på simning. Så hos oss simmar vi med utandning under vattnet och kommer upp och hämtar luft. Detta för att göra barnen till mer säkrare, effektiverare och uthålligare simmare. Lite smått börjar vi med bröstsim redan när barnen är två år, för att lära sig armtag, när barnen är 3 arbetar vi med att sätta ihop de olika delarna, och beroende på hur nyfiket och villigt barnet är till att lära så kan de simma bröstsim när de är 4 år. Bröstsimmet har flera delar, som kan vara svåra att sätta samman så därför börjar vi med crawl som är motoriskt lättare att lära sig och barnen blir självständiga och trygga med sin egen kunskap.

Är klor farligt?
Klor är ett grundämne som t.ex. syre och kväve och kan varken ge allergi eller andra sjukdomar. Klor binder däremot lätt andra ämnen på samma sätt som syre gör. Ett sådant ämne är t.ex. trikloraminer som inte är sunt för människor att andas in. Trikloraminer i stor mängd hittar man oftast i gamla simhallar med dålig vattencirkulation och ventilation. Detta kan man se genom att vattnet är grumligt.

På Aquasund strävar vi efter att ha det allra renaste vattnet och nivåer på triakloramin nära 0. Detta behöver vi er hjälp med! Det gör ni genom att duscha noga med tvål och schampo innan ni hoppar ner i vattnet samt duschar eller torkar av barnen i alla veck och springor så att även de är rena när de kommer ner i vattnet.

På nätet finns många myter kring klor men även mycket vetenskaplig dokumentation kring hur klor fungerar och dess egenskaper. Klor tillförs t ex till dricksvatten i många länder utan att generera negativa biverkningar.

Källa: http://eksemfri.se/klorallergi/, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävetriklorid

Undervattensfotografering
Vi erbjuder inte undervattensfotografering men självklart är ni välkomna att ta med en undervattenskamera eller din mobil för att ta egna bilder men tänk på att:

  • Respektera andra personer i poolen
  • Uppmärksamma barnets reaktion
  • Dyk inte längre med barnet för att det ska bli bra bilder

Vi har fått en ny instruktör, kommer vi att lära oss samma saker?
Alla våra instruktörer får samma utbildning hos oss så att vi har en gemensam grund att stå på. Vi har tydliga och strukturerade simprogram i varje kurs som säkerställer att undervisningen ges på rätt nivå och på ett metodiskt sätt. Sen är det klart att vi alla bidrar med olika bakgrund, olika livserfarenhet och personligheter – vilket vi tycker är en styrka!

Vi vill ha kompetent och kunnig personal där vi utöver den grundläggande siminstruktörsutbildningen ser till att alla får utbildning i HLR och Barn & Olycksfall samt Ledarskap i flera steg. Vi har ett coachingprogram som gör att vi regelbundet får inspiration och möjlighet att utvecklas och bli ännu mer erfarna.

Vi ambition är alltid att en instruktör ska jobba minst en termin på sitt pass men ibland uppstår situationer i livet som gör att hen måste sluta men vi försöker i sådana fall alltid hitta den bästa lösningen för barn och instruktörer. Vi gör helt enkelt allt vi kan för att alla ska det bra! Och sjukdom mm händer ju tyvärr på alla arbetsplatser.

Inställda lektioner – hur funkar det?
Det beror lite på orsaken till varför lektionen blev inställd:

  • Om vattnet inte höll kvaliteten p g a temperatur eller klorhalter så är det vårt ansvar – då erbjuds det en ersättningstid.
  • Om det t ex blir översvämningar i Malmö och källaren fylls med vatten så kallar vi det force majoure – då kan vi tyvärr inte erbjuda ersättningstid
  • Om det skett en teknisk olycka – bajs eller kräk i vattnet så kallar vi det force majoure och dessa ersätts inte. Men om det skett vid upprepade tillfällen på en och samma kurs så erbjuds det ta-igen med instruktör i blandade grupper.

Är det viktigt att gå på den teoretiska undervisningen för föräldrar?
Det tycker vi att det är! Vi tycker att ni på dessa tillfällen får information som gör att ni får ut mycket mer av simningen än om ni inte går. Vi vill ju att ni ska få ett så stort utbyte som möjligt av våra kurser och därför ser vi dessa teoretiska kunskaper som en grundförutsättning för att gå kursen med ditt barn.

Får man samma information på lektionen som på den teoretiska undervisningen för föräldrar?
Nej, på lektionen har vi mer fokus på det praktiska och det finns heller inte samma tid att fokusera på syftet med alla övningar och lektionsstruktur. I vattnet ska du ha fokus på ditt barn och därför vill vi att du tar dig tid att gå på teoriundervisningen.

Måste jag köpa era badbyxor?
Du behöver ha ett par babybadbyxor som sitter tajt kring lår och midja om olyckan skulle vara framme. Det allra bästa är om man kan dra åt byxan med dragsko. Men självklart fin.