Vilken är den övre åldersgränsen för att börja simma?

Det finns ingen övre gräns för att simma. Vi får ofta frågor om hur länge barnen har kvar dykreflexen, vilket tidigare sas var anledningen till att små barn kunde vara under vattnet. Nu vet vi att skyddande reflexer sitter kvar mycket längre än man trodde innan. Inom modern babysimskola använder man sig dock inte av reflexer när man dyker med barnet utan istället arbetar vi med att viljemässigt hålla andan. Detta tränar vi med barnet håller andan redan från allra första början. Först tränar vi barnet, i dess egen takt, att hålla andan ovanför vattnet genom att försiktigt hälla vatten över barnets huvud. Först när barnet lärt sig att viljemässigt hålla andan ovanför vattnet låter vi barnet komma under ytan. Om barnets dykreflex finns kvar eller inte spelar alltså inte någon roll i våra simprogram.
I simskolan med större barn har vi inte en övre åldersgräns. Men vi har inte så många barn som börjar över 9 år, då vi är begränsade till en 10 meters bassäng.