Vi har fått en ny instruktör, kommer vi att lära oss samma saker?

Ja, det ska ni få. Alla våra instruktörer får samma utbildning hos oss. Vi har på så vis en gemensam grund att stå på. Vi har tydliga och strukturerade simprogram i varje kurs, som säkerställer att undervisningen ges på rätt nivå och på ett metodiskt sätt. Vi vill ha kompetent och kunnig personal, där vi utöver den grundläggande siminstruktörsutbildningen ser till att alla får utbildning i HLR, Barn & Olycksfall samt Ledarskap i flera steg. Vi har även ett coachingprogram.