Varför kan jag inte anmäla mitt barn till kursen?

Våra kurser har åldersspärrar så att man minimerar risken att hamna i fel grupp. Vi försöker hålla grupperna så åldershomogena som möjligt så att vi kan arbeta med barnen i deras utvecklingssteg i sång och lek. Vi har även grupper för nybörjare (pingvinen) och grupper för fortsättare. OM du gått hos oss eller annan simskola – viktigt att läsa ”förkunskaper”. Om du inte kan göra anmälan kan det bero på att du anmält dig själv (och inte barnet) på kursen eller så är det ”fel” åldersgrupp/kurs du försöker anmäla barnet till.
Om du ändå vill göra anmälan till denna kurs (det kanske bara skiljer några dagar i förhållande till åldersgränsen) måste du göra anmälan per mejl och be oss lägga in er. (Registrera då alla personuppgifter på nätet som vanligt och så mejlar ni önskemål på grupper.)