Tycker alla barn om vatten?

Barn föds med en naturligt positiv inställning till inlärning och då kan det ingå vatten. Har man otur kan det inträffa något i samband med vatten som skrämmer barnet eller så kanske föräldrarna överför sina egna rädslor på barnet. Det finns även teorier om att hur födseln är kan påverka inställningen till vatten. Det barn gör bäst är att härma och läsa av sina föräldrar. Om du känner oro för vatten, men ändå vill komma och simma hos oss, berätta detta för instruktören så kan vi jobba tillsammans för att ge ditt barn en fin och trygg relation till vatten.
Är barnet ledset i bassängen beror detta allt som oftast inte på rädsla för vatten utan oftast bara på hunger, trötthet eller utvecklingsfaser. Många barn känner även ett behov av kontroll som de kanske inte har i vatten vilket kan resultera i en känsla av otrygghet. Genom att vara lyhörd på barnets signaler, och ta det i barnets takt så vänjer sig barnet sig successivt och vi hittar rätt väg till siminlärning och ett positivt förhållningssätt till vattnet!
Simskolebarn har olika erfarenheter med vatten sen tidigare, berätta gärna för instruktören om det är något speciellt. Men alla barn är olika och vi tar det i deras takt.