Mitt barn är äldre än 6 månader, har dykreflexen försvunnit då?

Nej, det trodde man tidigare men det har visat sig att ”dykreflexen” inte försvinner efter 6 månader. Eftersom ”dykreflexen” är en sammansättning av flera olika reflexer är det svårt att säga var en reflex börjar och en annan slutar. Men detta blir mindre viktigt då de moderna babysimskolorna tränar barnen att hålla andan av fri vilja innan de gör sitt första dyk.