Kan sjukdomar smitta i bassängen?

Om reglerna och rutinerna som finns kring vattenkvalitet följs ska bakterier och andra mikroorganismer inte kunna överleva i bassängvattnet. Barnkiss är ingen fara om det kommer ut lite i bassängen, men vuxna och stora barn måste naturligtvis gå på toaletten.
Babybadbyxorna hjälper till att hålla tätt så att avföring inte kommer ut i bassängen men om barnet bajsar ska alla så snabbt som möjligt upp ur bassängen.
Förkylningar och andra smittsjukdomar kan spridas i luften i simlokalen på samma sätt som i andra lokaler. Dock visar ryska studier som barnläkaren Vladimir Gutermann gjort att barn som babysimmar i lägre grad än barn som inte simmar drabbas av luftvägsinfektioner. Detta menar Gutermann beror på att massagen som vattnet ger stimulerar lymfsystemet och att hjärt- och lungmuskulaturen stärks.