Kan man få astma av babysim?

Nej, du behöver inte vara rädd för att ditt barn ska utveckla astma för att ni går i babysimskola. Detta är ett rykte som uppstått på grund av sambandet, som studier visar finns, mellan förhöjda halter av den klorluktande gasen trikloramin och astma. För höga halter av trikloramin bildas då hygienen på simhallen inte är tillräckligt bra och att då vistas i dessa miljöer kan leda till besvär, framförallt för små barn och unga. Men detta undviks genom höga hygienkrav och rutinmässiga kontroller på simhallar där det finns babysimskolor. Har man däremot redan utvecklat astma visar studier att simning kan göra stor nytta för att lindra besvären.