Kan barnet simma med rör i öronen?

Det finns delade meningar om att simma under vattnet med rör i öronen. Mycket pekar dock på att de ytliga dyk vi gör med barnen inte påverkar örat eftersom hörselgången bara är några millimeter i diameter och att det därför är väldigt lite vatten som släpps in och når fram till trumhinnan. Att försöka förhindra infektioner i öronen genom att använda öronproppar har däremot visat sig ha en negativ effekt på grund att detta snarare kan leda till att eventuella infektioner skulle kunna stängas inne istället för att hållas ute.