Kan barnet babysimma om det har öroninflammation?

Nej, när barn är sjuka ska de vila. Så länge öroninflammationen är aktiv ska man avstå från att babysimma. Oftast tar det två månader innan man får komma på återbesök hos läkaren och därmed får klartecken till att börja simma igen.