Jag har betalt men ändå fått en påminnelse, varför?

Om du inte uppgett OCR-nr vid betalning eller råkat betala fel belopp kan det vara så att filerna inte läses av rätt. Skicka i så fall ett mail med vilket datum du betalt så letar vi upp din betalning manuellt. Uppge alltid den aktives namn och kundnummer för att vi lättare ska kunna hitta vem det gäller.