Inställda lektioner? Hur funkar det?

Det beror lite på orsaken till varför lektionen blev inställd. Om vattnet inte höll kvaliteten p g a temperatur eller klorhalter så är det vårt ansvar och då erbjuds det en ersättningstid. Om det t ex blir översvämningar i Malmö och källaren fylls med vatten så kallar vi det force majeure – då kan vi tyvärr inte erbjuda ersättningstid. Om det skett en teknisk olycka,– t e x bajs eller kräk i vattnet, så kallar vi det force majeure och dessa ersätts inte. Men om det skett vid upprepade tillfällen på en och samma kurs så erbjuds det ”ta-igen” med instruktör i blandade grupper.