Får jag ta foto i simhallen?

Fotografering kan vara känsligt. Om du vill fotografera ditt barn i vattnet, tänk på att bara fotografera ditt eget barn och fråga gärna i gruppen om det är ok för de andra föräldrarna.