Är det viktigt att gå på den teoretiska undervisningen för föräldrar?

Det tycker vi att det är! Vi tycker att ni på dessa tillfällen får information som gör att ni får ut mycket mer av simningen än om ni inte går. Vi vill ju att ni ska få ett så stort utbyte som möjligt av våra kurser och därför ser vi dessa teoretiska kunskaper som en grundförutsättning för att gå kursen med ditt barn.