Är det farligt för mitt barn att få en kallsup?

Kallsupar kan vara obehagliga även för vuxna, men det är inte farligt. Barnet måste svälja väldigt mycket vatten om det ska vara någon risk för tillbud och när vi har en begränsad badtid och dyken är begränsade så är risken minimal. Om ett barn dyker väldigt mycket och sväljer vatten vid dyken så kan det hända att barnet kräks, därför är det bra att begränsa antalen dyk per lektionstillfälle.