Frågor och svar (FAQ)

Här hittar du svar på de allra vanligaste frågorna kring Aquasund och simskolorna. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hör vi av oss!

Ämnen:

Att simma med barn

Nästan alla barn över 5 år börjar simma i Valen. Men om ni vet säkert att ert barn är en självständig simmare som kan grunder i Crawl, Ryggcrawl och Bröstsim, då är det Delfinen man väljer. Läs mer om våra grupper.

Kategorier: Att simma med barn

Det finns ingen övre gräns för att simma. Vi får ofta frågor om hur länge barnen har kvar dykreflexen, vilket tidigare sas var anledningen till att små barn kunde vara under vattnet. Nu vet vi att skyddande reflexer sitter kvar mycket längre än man trodde innan. Inom modern babysimskola använder man sig dock inte av reflexer när man dyker med barnet utan istället arbetar vi med att viljemässigt hålla andan. Detta tränar vi med barnet håller andan redan från allra första början. Först tränar vi barnet, i dess egen takt, att hålla andan ovanför vattnet genom att försiktigt hälla vatten över barnets huvud. Först när barnet lärt sig att viljemässigt hålla andan ovanför vattnet låter vi barnet komma under ytan. Om barnets dykreflex finns kvar eller inte spelar alltså inte någon roll i våra simprogram.
I simskolan med större barn har vi inte en övre åldersgräns. Men vi har inte så många barn som börjar över 9 år, då vi är begränsade till en 10 meters bassäng.

Kategorier: Att simma med barn

Vi lär ut alla fyra simsätten, Crawl, Ryggsim (ryggcrawl), Bröstsim och Fjärilsim, i den ordningen. Men vi börjar med att etablera position i vattnet och att kunna flyta. För oss är vattenvanan alltid prio 1, om ditt barn inte är tryggt i vattnet spelar inte simkunnigheten någon roll.

Kategorier: Att simma med barn

Ja, det ska ni få. Alla våra instruktörer får samma utbildning hos oss. Vi har på så vis en gemensam grund att stå på. Vi har tydliga och strukturerade simprogram i varje kurs, som säkerställer att undervisningen ges på rätt nivå och på ett metodiskt sätt. Vi vill ha kompetent och kunnig personal, där vi utöver den grundläggande siminstruktörsutbildningen ser till att alla får utbildning i HLR, Barn & Olycksfall samt Ledarskap i flera steg. Vi har även ett coachingprogram.

Kategorier: Att simma med barn

Att gå på Simskola för baby och barn är en fin upplevelse att dela med sitt barn. Men mer än det är det ett sätt att ge sitt barn möjlighet att få gott självförtroende, bra självkänsla och tillsammans lära av varandra med leken som ledstjärna. Tillsammans lär vi oss att få ett fint förhållningssätt till vatten, att leka på ett lärande sätt och vårt mål är att du som förälder ska vara ditt barns ”siminstruktör”. Ni får med er övningar för vattensäkerhet, att flyta och simma – allt man behöver för att bli en kompetent liten simmare redan som 4-åring. Förutom det är det mysigt och ger tid till att lära känna varandra på samma nivå. Att gå på våra kurser stimulerar även barnets sociala, motoriska och kognitiva utveckling.

Kategorier: Att simma med barn

Vi erbjuder inte undervattensfotografering men självklart är ni välkomna att ta med en undervattenskamera eller din mobil för att ta egna bilder men tänk på att respektera andra personer i poolen, uppmärksamma barnets reaktion, dyk inte länge med barnet för att få en bra bild.

Kategorier: Att simma med barn

Barn föds med en naturligt positiv inställning till inlärning och då kan det ingå vatten. Har man otur kan det inträffa något i samband med vatten som skrämmer barnet eller så kanske föräldrarna överför sina egna rädslor på barnet. Det finns även teorier om att hur födseln är kan påverka inställningen till vatten. Det barn gör bäst är att härma och läsa av sina föräldrar. Om du känner oro för vatten, men ändå vill komma och simma hos oss, berätta detta för instruktören så kan vi jobba tillsammans för att ge ditt barn en fin och trygg relation till vatten.
Är barnet ledset i bassängen beror detta allt som oftast inte på rädsla för vatten utan oftast bara på hunger, trötthet eller utvecklingsfaser. Många barn känner även ett behov av kontroll som de kanske inte har i vatten vilket kan resultera i en känsla av otrygghet. Genom att vara lyhörd på barnets signaler, och ta det i barnets takt så vänjer sig barnet sig successivt och vi hittar rätt väg till siminlärning och ett positivt förhållningssätt till vattnet!
Simskolebarn har olika erfarenheter med vatten sen tidigare, berätta gärna för instruktören om det är något speciellt. Men alla barn är olika och vi tar det i deras takt.

Kategorier: Att simma med barn

Fram till dess att ditt barn är 5 år så simmar barnen med sina föräldrar hos oss. Detta för att barnen ska ha sin trygghet nära och inte lägga mycket tid på att behöva bli trygga med instruktören utan kan lägga sin energi på att skapa ett gott förhållande till vatten. De allra flesta barnen är även redo för att vara i grupp tillsammans, vi övar på att lyssna och på vänta på sin tur. Känner du att ditt barn inte är redo finns Pingvinen Maxi för stora barn.

Kategorier: Att simma med barn

För många vuxna innebär detta att vi simmar med huvudet ovan ytan hela tiden. Hos oss lär vi ut simning som den ser ut på OS, även om vi inte är på väg dit, så vill vi vara proffs på simning. Så hos oss simmar vi med utandning under vattnet och kommer upp och hämtar luft. Detta för att göra barnen till mer säkrare, effektiverare och uthålligare simmare. Lite smått börjar vi med bröstsim redan när barnen är två år, för att lära sig armtag, när barnen är 3 arbetar vi med att sätta ihop de olika delarna, och beroende på hur nyfiket och villigt barnet är till att lära så kan de simma bröstsim när de är 4 år. Bröstsimmet har flera delar, som kan vara svåra att sätta samman så därför börjar vi med crawl som är motoriskt lättare att lära sig och barnen blir självständiga och trygga med sin egen kunskap.

Kategorier: Att simma med barn

Det är väldigt individuellt hur lång tid det tar innan ett barn lär sig att simma. Efter cirka tre månaders simning brukar barnet kunna simma mellan två vuxna under vattnet. Vid ett och ett halvt till två års ålder har vi som riktlinje att ett barn som simmat sedan det var baby kan simma sin ålder i meter. Vid två års ålder brukar barnet börja kunna hämta luft för att kunna simma längre sträckor. Vid tre års ålder brukar barnet kunna använda sina armar mer effektivt och kunna simma crawl. Vid fyra års ålder kan vissa barn simma bröstsim, men det är egentligen inget som vi strävar efter. Även simförbundet rekommenderar numera att man börjar med crawl.
När det gäller mål med simningen så är det viktigt tror vi att vi inte sätter krav på barnen när det gäller simning och samtidigt låter barnet utvecklas i sin egen takt med mycket stöd och hjälp från vuxna. När ett barn inte vill simma är det svårt att tvinga fram lusten så om vi är lekfulla kommer simningen mer automatiskt.

Kategorier: Att simma med barn

Barn kan komma och simma hos oss från att de är 3 månader. Är ditt barn för tidigt född så räknar du från beräknat födelsedatum. Eftersom de första månaderna är en påfrestande tid då sömn, mat och resten av familjens vardag ska gå ihop så är det viktigast att komma när du tycker att det känns lagom. Många föräldrar börjar hos oss då barnet är mellan 4 och 6 månader gammalt.
Socialstyrelsen rekommenderar inte start före 3 månader.
För att barnet ska bli vattenvant så tidigt som möjligt är det naturligtvis bäst att börja så tidigt som möjligt. Men, det är aldrig för sent att börja! Att det finns en kontinuitet i barnets simning är däremot viktigt. Saker man lärt sig när man är liten försvinner snabbt ur minnet om det inte upprätthålls.

Kategorier: Att simma med barn

Visst kan det, som i allt lärande, gå upp och ner även i simningen. För små barn beror dock dessa upp- och nedgångar på de olika utvecklingsfaser som barn går igenom. Tydligast märks detta då barnet är mellan 9-12 månader. Då blir barnet ofta kramigt och vill inte alls släppa sin förälder. Detta kallas ibland för första separationsfasen eller fas 1. Så klart ska vi respektera barnets behov och önskemål. Man kan därför passa på att göra övningar där man är nära varandra mer än övningar som kräver lite distans. Fas 2 brukar komma då barnet är runt 1,5 -2,5 år. Här har barnet börjat lära sig något viktigt, att säga nej. Dock kan detta leda till lite väl mycket nej-sägande och ”vill inte”. Det kan till och med kännas som att barnet inte vill göra någonting. Men såklart finns det massor med saker som barnet vill göra. Det gäller bara att komma på vad! När du har hittat det som motiverar ditt barn just nu, kör på det och strunta i resten. Kanske vill ditt barn göra det nästa gång. Många gånger glömmer vi vuxna att ”se” vad barnen vill göra, vi som vuxna kanske tycker att vi är färdiga vid ett visst moment fast ett barn kan behöva mycket mer tid än så. Ett barn skulle exempelvis kunna stanna till och titta på en myra i 20 minuter. Så ge ditt barn tid – det behöver man för att upptäcka världen.

Kategorier: Att simma med barn

Nej, det trodde man tidigare men det har visat sig att ”dykreflexen” inte försvinner efter 6 månader. Eftersom ”dykreflexen” är en sammansättning av flera olika reflexer är det svårt att säga var en reflex börjar och en annan slutar. Men detta blir mindre viktigt då de moderna babysimskolorna tränar barnen att hålla andan av fri vilja innan de gör sitt första dyk.

Kategorier: Att simma med barn

I babysim är det viktigaste av allt att det känns bra. Känns det inte rätt att dyka med barnet så är det helt okej att vänta tills det att både barnet och föräldern känner sig redo. Prata med instruktören om du känner dig osäker så kan hen berätta för dig om dyket, hur det kommer gå till och varför vi gör det. När barnet väl lärt sig att vara under vattnet ökar säkerheten för barnet vilket öppnar många dörrar till glädje och äventyr i vattnet.
I simskolan övar vi mycket på att ha huvudet under vatten. Både för vattenvana/ säkerhet men också för att det är så man simmar på ett effektivt sätt. Vi lär ut simning i ordningen Crawl och ryggcrawl sen bröstsim och sist fjärilsim. För en effektivare, säkrare och uthålligare simning har man huvudet under vattnet. Men givetvis tar vi det i barnets takt.

Kategorier: Att simma med barn

Vi rekommenderar att alla som har möjlighet går och simmar med sitt barn. Visst kan man gå själv till simhallen med sitt barn så länge vattenkvaliteten och temperaturen i vattnet är tillräckligt hög samt att man begränsar simtiden. (Vi rekommenderar att barn under 2 år simmar max 30 minuter för att följa socialstyrelsens rekommendationer.)
Det som kan vara svårt att som förälder lära sitt barn är respekten för vatten. Som förälder har man en mer känslomässig relation till barnet och riskerar därför att överbeskydda sitt barn. En erfaren instruktör reagerar inte instinktivt på barnets beteende i vattnet på samma sätt som en förälder. Genom att erbjuda professionella instruktörer med stor kunskap och erfarenhet så ökar vi möjligheten för barnet att kunna utföra övningar som är möjliga för barnets ålder och att sedan gå vidare i varje övning för att lära sig simma på rätt sätt – med både simglädje och försiktighet.
Att lära sig att simma är inte bara roligt och berikande för barnens utveckling utan är dessutom livsviktigt. Vår önskan är att ge barnen ett sunt och bekvämt förhållande till vatten genom att visa dem både begränsningarna och möjligheterna!

Kategorier: Att simma med barn

Nej, simblöjor är inte snälla mot våra filter i bassängen. De kan börja luckras upp i vattnet och sätter sig sedan i filtren och försämrar reningen av bassängvattnet. Materialet i våra simbadbyxor andas samtidigt som det håller tätt. Att materialet andas innebär att det inte fylls med luft och ger barnet en felaktig uppfattning om sin flyt- och rörelseförmåga i vattnet. Genom att resten av kroppen är bar kan vattnet stimulera barnet genom kontakten med barnets hud. För att inte begränsa barnets rörelseförmåga i vattnet ska byxan inte heller vara för tjock.
Vi ser därför att ni hellre använder babybadbyxor. Se vår webbshop aquashop.se
Babybadbyxorna ska sitta tätt runt magen och runt låren. Om barnet skulle bajsa så hinner man förhoppningsvis få upp barnet ur bassängen innan någon avföring läckt ut.
Använd badskor – golven är hala! När barnet har lärt sig stå upp rekommenderar vi badskor för att minska risken för halkolyckor. Detta gäller även föräldrarna.

Kategorier: Att simma med barn

Vi erbjuder våra kunder att ta simmärken vid ett samlat tillfälle per termin, en gång på våren och en gång på hösten. Vi lägger ut datum på hemsida och Facebook. Vi tar inte märken under ordinarie lektioner, då inte alla är intresserade och det tar tid av undervisningen. De märken man kan ta och köpa hos oss anpassade efter våra bassänger. Baddare blå, grön och gul, Bläckfisken, Guld pingvinen, Guldfisken och Simsättsmärkerna.

Kategorier: Att simma med barn

Barn under 2 år ska helst inte bada i vatten som håller lägre än 32 grader, och inte längre än 30 minuter, rekommenderar Socialstyrelsen. Att då ta ett dopp i vårt svenska sommarvatten kan därför bli rätt så kallt för barnet, speciellt med tanke på att de har svårare än reglera kroppstemperaturen än vuxna. Men såklart är det flera saker som spelar in. Hur gammalt barnet är, hur mycket hull det har på kroppen, hur varmt det är i luften, hur kallt det är i vattnet. Är lufttemperaturen väldig varm kan det till och med vara bra för barnet att svalka sig lite i svalt vatten.
Vad gäller ”vanliga” simbassängen håller dessa ca 26-29 grader. Egentligen alldeles för kallt jämfört med en babysimbassäng som håller runt 33 grader. Men det kan också bli för varmt. I bubbelpooler kan det vara upp mot 38 grader. Här bildas även mer klorångor precis vid vattenytan vilka inte heller är bra att få i sig, det är främst därför bubbelpoolsbad inte är att rekommendera.
När det kommer till bastubad är den generella rekommendationen att ett barn först kan bada bastu när det är så pass gammalt att det själv kan gå ut eller säga till om det skulle bli för varmt.

Kategorier: Att simma med barn

Nej, du behöver inte vara rädd för att ditt barn ska utveckla astma för att ni går i babysimskola. Detta är ett rykte som uppstått på grund av sambandet, som studier visar finns, mellan förhöjda halter av den klorluktande gasen trikloramin och astma. För höga halter av trikloramin bildas då hygienen på simhallen inte är tillräckligt bra och att då vistas i dessa miljöer kan leda till besvär, framförallt för små barn och unga. Men detta undviks genom höga hygienkrav och rutinmässiga kontroller på simhallar där det finns babysimskolor. Har man däremot redan utvecklat astma visar studier att simning kan göra stor nytta för att lindra besvären.

Kategorier: Att simma med barn

Många länder har andra riktvärden för klor, men om en bassäng inte luktar klor eller inte är grumlig och håller behaglig temperatur så kan man bada. Dock kan huden bli lite irriterad om det är höga klorvärden eller om Ph-värdet är mycket högt. I lagom dos är bad alltid välkommet när man ska svalka av sig. I havet gäller samma sak. Dock ska man tänka på att salthalten kan vara hög och små barns njurar inte kan hantera salt på samma sätt som en vuxen. Därför ska man inte dyka med bebisar i saltvatten.

Kategorier: Att simma med barn

Om man blir röd i ögonen efter att ha simmat beror det oftast på att vattnet är av dålig kvalitet. Är man lite extra känslig kan ögonen bli röda ändå men detta brukar lägga sig efter någon timme. Det är inte farligt och oftast inget som barnet känner av.

Kategorier: Att simma med barn

Det finns delade meningar om att simma under vattnet med rör i öronen. Mycket pekar dock på att de ytliga dyk vi gör med barnen inte påverkar örat eftersom hörselgången bara är några millimeter i diameter och att det därför är väldigt lite vatten som släpps in och når fram till trumhinnan. Att försöka förhindra infektioner i öronen genom att använda öronproppar har däremot visat sig ha en negativ effekt på grund att detta snarare kan leda till att eventuella infektioner skulle kunna stängas inne istället för att hållas ute.

Kategorier: Att simma med barn

Jadå! Utslag efter bad beror oftast på att huden blir uttorkad. Smörj huden efter badet och använd gärna olja i badvattnet hemma. Om utslagen leder till besvär med klåda kan ett uppehåll från simningen hjälpa huden att återhämta sig. För att spara på badandet kan man försöka begränsa badandet till just simtillfället och istället bara torka av barnet när det behövs mellan simtillfällena.

Kategorier: Att simma med barn

Ja, ett nytt diplom kan du få under våra öppettider för Drop in. Klistermärke kan du få av din instruktör när ni kommer till simningen.

Kategorier: Att simma med barn

Fråga din instruktör så plockar hen fram det till dig. Du får ett klistermärke efter varje avslutad kurs och ett diplom efter första avslutad kurs.

Kategorier: Att simma med barn

Det beror lite på orsaken till varför lektionen blev inställd. Om vattnet inte höll kvaliteten p g a temperatur eller klorhalter så är det vårt ansvar och då erbjuds det en ersättningstid. Om det t ex blir översvämningar i Malmö och källaren fylls med vatten så kallar vi det force majeure – då kan vi tyvärr inte erbjuda ersättningstid. Om det skett en teknisk olycka,– t e x bajs eller kräk i vattnet, så kallar vi det force majeure och dessa ersätts inte. Men om det skett vid upprepade tillfällen på en och samma kurs så erbjuds det ”ta-igen” med instruktör i blandade grupper.

Kategorier: Att simma med barn

Nej, på lektionen har vi mer fokus på det praktiska och det finns heller inte samma tid att fokusera på syftet med alla övningar och lektionsstruktur. I vattnet ska du ha fokus på ditt barn och därför vill vi att du tar dig tid att gå på teoriundervisningen.

Kategorier: Att simma med barn

Nej, babysim leder i sig inte till hudutslag. Ofta är det inte själva badandet som torkar ut huden utan om barnet redan har anlag för torr hud kan vattnet till viss del bidra till att torka ut huden ytterligare. Ett vanligt missförstånd är att bad kan leda till eksem. Anledningen till detta är att blöjeksem ofta uppkommer i samma ålder som barnen börjar simma. Men det är sällan orsaken till eksemen.

Kategorier: Att simma med barn

Klor är ett grundämne som t.ex. syre och kväve och kan varken ge allergi eller andra sjukdomar. Klor binder däremot lätt andra ämnen på samma sätt som syre gör. Ett sådant ämne är t.ex. trikloraminer som inte är sunt för människor att andas in. Trikloraminer i stor mängd hittar man oftast i gamla simhallar med dålig vattencirkulation och ventilation. Detta kan man se genom att vattnet är grumligt.
På Aquasund strävar vi efter att ha det allra renaste vattnet och nivåer på triakloramin nära 0. Detta behöver vi er hjälp med! Det gör ni genom att duscha noga med tvål och schampo innan ni hoppar ner i vattnet samt duschar eller torkar av barnen i alla veck och springor så att även de är rena när de kommer ner i vattnet.
På nätet finns många myter kring klor men även mycket vetenskaplig dokumentation kring hur klor fungerar och dess egenskaper. Klor tillförs t ex till dricksvatten i många länder utan att generera negativa biverkningar.

Kategorier: Att simma med barn

Det tycker vi att det är! Vi tycker att ni på dessa tillfällen får information som gör att ni får ut mycket mer av simningen än om ni inte går. Vi vill ju att ni ska få ett så stort utbyte som möjligt av våra kurser och därför ser vi dessa teoretiska kunskaper som en grundförutsättning för att gå kursen med ditt barn.

Kategorier: Att simma med barn

Att barnet ”smakar” på vattnet är en del av deras väg mot att lära känna vattnet. Därför är det extra viktigt att bassängvattnet håller hög kvalitet och hålls rent. Då är det ingen fara att barnen får i sig små mängder vatten. Om barnet skulle börja kräkas upp vatten har det fått i sig lite för mycket. Då kan man ta en paus i lektionen eller ta det lite extra lugnt resten av lektionen så att de inte sväljer mer vatten.

Kategorier: Att simma med barn

Kallsupar kan vara obehagliga även för vuxna, men det är inte farligt. Barnet måste svälja väldigt mycket vatten om det ska vara någon risk för tillbud och när vi har en begränsad badtid och dyken är begränsade så är risken minimal. Om ett barn dyker väldigt mycket och sväljer vatten vid dyken så kan det hända att barnet kräks, därför är det bra att begränsa antalen dyk per lektionstillfälle.

Kategorier: Att simma med barn

Nej. Öroninflammation uppstår genom att bakterier vandrar upp till mellanörat från halsen och beror inte på att vatten kommit in utifrån. Eftersom hörselgången är smal och krokig och täcks av vattenavstötande vax är det inte möjligt att vatten tränger ända in i mellanörat.

Kategorier: Att simma med barn

Load More