Bröstsim, ryggsim, crawl och fjärilsim

Boka kurs nu

Simskola

Simskola med och utan föräldrar finns i Malmö och Karlshamn. Titta gärna på våra grupper för att se vilken kurs som passar ditt barn bäst.

Simskola med förälder (2-5år)

 

Med lek, sång och glädje lär sig barnen de viktiga grunderna i simning och vattensäkerhet. Vi hjälper barnen att hitta en fin position i vattnet. Barn i den här åldern utforskar ofta sin egen vilja och självständighet vilket är viktigt att vi respekterar i undervisningen. Simning ska vara roligt och lustfullt och ske på barnets villkor. Detta är en av nycklarna till en fortsatt positiv utveckling.

 

Simskola (från 5 år)

Aquasund

 

Vi arbetar i grupper med 1 instruktör/grupp. Den här gruppen är för barn som har fyllt 5 år, som på egen hand klarar att lyssna på instruktioner och som kan vänta på sin tur.

I små grupper utvecklar vi simtekniken och vattenvanan på ett roligt och lekfullt sätt. Med hjälp av olika övningar och stor variation tränar vi på de fyra simsätten; fjärilsim, ryggsim, bröstsim och frisim. Det varma vattnet gör att barnen kan slappna av och tillgodogöra sig simundervisningen bättre. När de har fått en fin teknik i samtliga simsätt och blivit uthålliga i sin simning är de redo för nya utmaningar i större bassänger med kallare vatten.

 

Boka kurs nu