Covid-19 information

Hur vi förhåller oss till Covid-19

Vi får många frågor kring ämnet. Svaret är att vi inte har mer kunskap i ämnet än de läkare vi rådfrågar har eller den kunskapen vi får via folkhälsomyndigheten och andra tillförlitliga källor. Vi försöker hålla oss och därefter er uppdaterade och kommer ut med så mycket information som vi bara kan. Men det är en pågående pandemi som vi alla ska förhålla oss till. Vi håller med Tegnell som sagt att vi måste, som individer, ta eget ansvar i saken. Vi vet inte hur länge detta kommer att pågå men vi vet att vår verksamhet är viktig för barnens sunda utveckling och har därför valt att ha öppet just nu. Vi är beredda att anpassa oss hela tiden och är tacksamma för all hjälp vi får från er genom att vara lite mer flexibla, anpassningsbara och att ha överseende med att allt inte är så som vi skulle vilja att det var.

Vanliga frågor

När får vi komma och simma igen efter sjukdom? – Det kan vi inte svara på då det är olika beroende på symtom men är ni sjuka eller har träffat sjuka människor så stanna hemma. Ni är välkomna åter när ni är säkra på att ni inte för någon smitta vidare. Våran källa är alltid 1177.se för att ha koll på vad som gäller.

Sprids Corona i vatten? – Inte vad vi vet om, men svårt att avgöra vilka smittovägarna är. Hos oss har vi inte hört om någon som trott sig blivit smittad hos oss. Badhusen hålls öppna för allmänheten på många håll i landet och så gör vi också. Då vi har slutna grupper så följer vi även rekommendationen om att det är ok att träffa människor som vi träffar på regelbunden basis.

Kan ni informera mer, sätta upp fler lappar? – Vi försöker informera så mycket vi kan, genom att vi sätter upp information i lokalerna och genom våra nyhetsbrev. Men vi kan inte kontrollera andra vuxna eller ha en vakt i våra lokaler. Vi försöker göra vårt bästa och vi hoppas och har tilltro på att alla föräldrar också gör sitt bästa. Hjälp varandra, påminn varandra på ett vänligt sätt och utgå ifrån att vi alla vill varandra väl i denna svåra situation som vi alla befinner oss i. Vi kommer säkert leva med Corona i vårt samhälle länge och därför är det viktigt att vi hittar ett förhållningssätt som håller på sikt.

Hur blir det inför nästa termin? – Det vet vi i dagsläget inte, men som det ser ut idag kommer vi fortsätta vår verksamhet även i framtiden. Malmö Stad stängde sin simskoleverksamhet i våras och fick sedan mycket kritik om att många barn inte kunde få betyg i gymnastik. Vi ser på vår verksamhet som mycket viktig, ur olika perspektiv. Dels för simkunskapen ska vara stor i Sverige men också för många vuxnas välbefinnande. För många föräldralediga är vi den enda kontakten med andra människor och det vill vi fortsätta vara så vi hoppas ni alla fortsätter att simma och vi är glada att redan nu ha många som vill simma med oss till våren. Så det håller vi tummarna för.

Anpassar ni lokalerna? – Ja så gott vi kan, läs nedan för information om lokalerna i Malmö.

Då vi hela tiden håller oss uppdaterade och även lyssnar på er som simmar hos oss har vi gjort en del stora förändringar i lokalerna i Malmö Vi har för tillfället stängt barnsalongen – då ni inte ska uppehålla er i lokalerna längre än nödvändigt (dock finns det möjlighet att använda micro och amma). Vi har använt barnsalongen till damernas omklädningsrum och hoppas på detta sätt att det blir lättare att hålla avstånd.

Damernas omklädningsrum – Här finns det nu två stora rum, dock bara duschar i det ena men byt gärna om i ”barnsalongen” så det finns möjlighet att hålla avstånd. I barnsalongen finns skötbord, mattor att lägga barnen på, bänkar och stolar samt skåp för att förvara kläder i. I korridoren finns det även ett skåp till klädförvaring.

Det gemensamma omklädningsrummet – Det gör vi åter till gemensamt med företräde för pappor under de grupper där det är flest pappor, Bläckfiskar och Sjöstjärnor. Vi har möblerat om lite för att det ska vara lättare att hålla avstånd.

Herrarnas omklädningsrum – Återgår att bli Herrarnas, med lite ommöblering.