Angående COVID-19 (Coronavirus)

Vi får en hel del frågor kring hur vi ställer oss angående Covid-19 (Coronavirus)

Vi har redan från början bestämt oss för att följa experternas råd. Alltså läser vi kontinuerligt Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsinstitutet och 1177.

Vi håller oss också uppdaterade om hur våra branschkollegor förhåller sig till detta.
Denna är en ny situation för oss alla och då tycker vi att det är viktigt att behålla lugnet och försöka vara flexibla. Vi kommer att meddela våra kunder så fort det kommer in något nytt.

Till oss kommer bara dem som är friska.
Vi har stängt drop in som en försiktighetsåtgärd men kommer framöver att ha lite extra tider för drop in för de som har missat.

Att smittan sprider sig är ett faktum och många kommer att drabbas. Detta innebär inte att vi måste gå omkring och vara rädda. Det är aldrig roligt att få influensa men som vi har förstått det finns ingen större anledning att bli orolig om man är ung och frisk för övrigt. Det är främst de äldre vi ska vara rädda om.

Vi fortsätter att simma lugnt så länge det inte finns ett myndighetsbeslut på att vi ska stänga badet vilket vi innerligt hoppas att det inte ska ske.

Varma hälsningar från Aquasund