Simskola

  • 18 tillfällen/termin
  • 40 min/lektion
  • Vattnets temperatur är minst 32 grader.

I små grupper utvecklar vi simtekniken och vattenvanan på ett roligt och lekfullt sätt. Med hjälp av olika övningar och stor variation tränar vi på de fyra simsätten; fjärilsim, ryggsim, bröstsim och crawl. Det varma vattnet gör att barnen kan slappna av och tillgodogöra sig simundervisningen bättre. När de har fått en fin teknik i samtliga simsätt och blivit uthålliga i sin simning är de redo för nya utmaningar i större bassänger med kallare vatten.

Simskola med förälder (upp till 6 år)

Max 9 barn/grupp. En vuxen är välkommen att göra barnet sällskap i vattnet.

Simskola utan förälder (från 5 år)

Max 12 barn/grupp med 2 instruktörer i vattnet. Den här gruppen är för barn som har fyllt 5 år, som på egen hand klarar att lyssna på instruktioner och som kan vänta på sin tur.

Följande anläggningar erbjuder Simskola

Valen

Simskola, Valen

I kursen övar vi på
etablera en god vattenvana och en effektiv benspark
flyta på mage och rygg
hämta andan och blåsa ut under vattnet
vända sig på rygg/sidan
vända från mage till rygg och från mage till sida
simma 5 meter

Delfinen

Simskola, Delfinen

I kursen övar vi på
sammansatt crawl, inklusive andning
sammansatt ryggsim
att etablera fjärilskick
göra kullerbyttor
dyka ner till botten

Pirayan

Simskola, Pirayan

I kursen övar vi på
Sammansatt fjärilsim och bröstsim
Vändningar i alla simsätt
Starter i alla simsätt
Teknik och uthållighet i alla fyra simsätt