Minisim

  • 18 tillfällen/termin 
  • Inga förkunskaper krävs
  • 30 min/lektion
  • Max 9 barn/grupp
  • En vuxen är välkommen att göra barnet sällskap i vattnet.
  • Vattnets temperatur är minst 32 grader.

Minisimskolan riktar sig till alla barn 2-4 år som vill lära sig grunderna i simning. Många går direkt från Babysim till Minisimskolan. Med lek, sång och glädje lär sig barnen de viktiga grunderna i simning och vattensäkerhet. Vi hjälper barnen att hitta en fin position i vattnet. De tränar på att bubbla, flyta, glida, göra bensparkar och mycket annat. Vi börjar med grunderna i ryggsim och crawl eftersom dessa simsätt bäst motsvarar barnens motorik. (När barnen är 4-5 år brukar de vara mogna för till exempel bröstsim.)

Barn i den här åldern utforskar ofta sin egen vilja och självständighet. Det respekterar vi i undervisningen. Minisim ska vara roligt och lustfullt och ske på barnets villkor. Vi har märkt att detta är en av nycklarna till en fortsatt positiv utveckling.

Följande anläggningar erbjuder Minisim

Guldfisken

Ålder 2-3 år

Minisim, Guldfisken

I kursen övar vi på
bubbla
dyka tryggt
flyta på rygg och mage
glida
ha en effektiv benspark i vågrätt läge
vänta vid kanten och att hålla fast (säkerhet)

Sjöhästen

Ålder 3-4 år

Minisim, Sjöhästen

I kursen övar vi på
blåsa ut under vattnet
flyta på rygg och vända till mage och tillbaka igen
simma själv 3-5 m
glida på mage och vända om till rygg och tillbaka igen
dyka efter skatter
ha en effektiv benspark på rygg och mage
simma bröstsimsarmtag
vänta vid kanten och att hålla fast (säkerhet)