Minisimskolan riktar sig till alla barn 2-4 år som vill lära sig grunderna i simning.

Boka minisim nu

 

Minisim på Aquasund

Med lek, sång och glädje lär sig barnen de viktiga grunderna i simning och vattensäkerhet. Vi hjälper barnen att hitta en fin position i vattnet. De tränar på att bubbla, flyta, glida, göra bensparkar och mycket annat. Vi börjar med grunderna i ryggsim och crawl eftersom dessa simsätt bäst motsvarar barnens motorik. (När barnen är 4-5 år brukar de vara mogna för till exempel bröstsim.)

Många går direkt från Babysim till Minisimskolan.

Boka minisim nu

Boka minisim nu

glad flicka

Barn i den här åldern utforskar ofta sin egen vilja och självständighet. Det respekterar vi i undervisningen. Minisim ska vara roligt och lustfullt och ske på barnets villkor. Vi har märkt att detta är en av nycklarna till en fortsatt positiv utveckling.

Följande anläggningar erbjuder Minisim


Boka minisim nu

Sköldpadda